fbpx

Garanciális feltételek

Használat előtt

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a kézikönyvet, és vegye figyelembe a készülék működésére vonatkozó összes utasítást, hogy megelőzze a készülék vagy a személyzet esetleges károsodását. A műszaki adatok a termék frissítése miatt előzetes értesítés nélkül változhatnak. A legfrissebb műszaki adatokért kérjük, tekintse meg a készüléken található címkét a legfrissebb technikai adatokért.

FELELŐSSÉG

Az itt megadott utasítások megfelelő betartása létfontosságúak mind a rendszer zavartalan működése, mind az Ön és a környezetében lévők biztonsága szempontjából. Az ES Heat Pumps AB. nem vállal felelősséget a termék helytelen használatából vagy helytelen kezeléséből eredő károkért, beleértve, de nem kizárólagosan a következőkre:
A termék megvásárlása, telepítése és/vagy üzemeltetése azzal a szándékkal, hogy a terméket a meghatározott, műszaki célon kívül használja.
A készülékkel vagy annak bármely alkatrészével kapcsolatos olyan nem megfelelő munkálatok elvégzése, amelyekhez nem kapott kifejezett, előzetes, írásbeli hozzájárulást.
A rendszer telepítése a megfelelően képzett és engedéllyel rendelkező szakemberen kívül bárki más által.
A megfelelően viselt egyéni védőeszközök (védőszemüveg, kesztyű stb.) elhanyagolása a termék telepítése, karbantartása vagy szervizelése során.
A rendszer üzemeltetése a tervezett hőmérséklettartomány alatti vagy azt meghaladó környezeti hőmérsékleten.

BIZTONSÁG

Ha nem biztos abban, hogy milyen telepítési eljárásokat kell alkalmazni, kérjük, forduljon a helyi forgalmazóhoz információért és/vagy tanácsért. A termékkel együtt használt tartozékok csak Hivatalos forrásból származhatnak. Bármilyen elektromos munkát csak képzett villanyszerelők végezhetnek. A gyártó nem vállal felelősséget a kifejezett, írásos jóváhagyás nélkül végzett módosításokért vagy változtatásokért. Ennek a készüléknek a kialakítása megfelel minden szükséges és vonatkozó biztonsági előírásnak a rendeltetésszerű használatra biztonságos.

Figyelmeztetések

A jelen kézikönyvben található figyelmeztetések a hőszivattyú megfelelő és biztonságos működésének legfontosabb témaköreivel foglalkoznak, ezért közvetlenül kövesse őket. További kérdésekkel forduljon a telepítőjéhez vagy az Energy Save műszaki támogatásához.


FIGYELMEZTETÉS

Ezt a készüléket 8 év alatti gyerekek,csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkezők, illetve tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek kizárólag abban az esetben használhatják, ha megfelelő felügyelet alatt állnak, vagy tájékoztatást kaptak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, valamint tisztában vannak a kapcsolódó veszélyekkel .Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.


FIGYELMEZTETÉS

A beszerelést, szétszerelést és karbantartást csak szakképzett személyzet végezheti. A készülék szerkezetének bármilyen megváltoztatása tilos, mivel ezek személyi sérüléshez vagy a készülék károsodásához vezethetnek.


FIGYELMEZTETÉS

Víz vagy bármilyen más folyadék nem érintkezhet a készülékkel, mert áramütést vagy a készülék tönkremenetelét okozhatja.


FIGYELMEZTETÉS

Az áramütés elkerülése érdekében az elektromos alkatrészek szervizelése előtt legalább 1 perccel áramtalanítsa a készüléket. Még 1 perc elteltével is mérje meg a feszültséget a főáramköri kondenzátorok vagy az elektromos alkatrészek csatlakozóin, mielőtt megérintené azokat. Győződjön meg róla, hogy ezek a feszültségek alacsonyabbak a biztonságos értéknél.


FIGYELMEZTETÉS

Ne érintse meg a ventilátor rácsát a készülék működése közben.


FIGYELMEZTETÉS

A berendezés vagy tartozékok nem megfelelő telepítése vagy rögzítése áramütést, rövidzárlatot, szivárgást, tüzet vagy a berendezés egyéb károsodását okozhatja. Ügyeljen arra, hogy csak az Energy Save által biztosított, kifejezetten a berendezéshez tervezett tartozékokat használja, és azokat szakemberrel szereltesse be.


FIGYELMEZTETÉS

A készülék tápellátását földelni kell.


FIGYELMEZTETÉS

Az egészségügyi meleg vízhez mindig adjon hozzá egy keverőszelepet a vízcsap előtt, és állítsa be a megfelelő hőmérsékletet.


FIGYELMEZTETÉS

Ne érintse meg a tekercs lamelláit puszta ujjal, mert sérülést okozhat.


FIGYELMEZTETÉS

Kötelező a hőszivattyúhoz megfelelő biztosítékot használni, és győződjön meg arról, hogy a készülék áramellátása megfelel az előírásoknak.


FIGYELMEZTETÉS

Minden elektromos csatlakozást szakembernek kell elvégeznie, az elektromos szabványoknak megfelelően.

A személyes és a termék biztonsága érdekében vegye figyelembe az alábbi szimbólumokat, és győződjön meg arról, hogy megértette az egyes elővigyázatossági intézkedések fontosságát.A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvet.


A készülék beszerelését, szétszerelését és karbantartását csak szakképzett személyzet végezheti. A készülék szerkezetén/konstrukcióján semmilyen változtatás nem végezhető. Ellenkező esetben személyi vagy készülék károsodás következhet be.


Ne érintse meg a ventilátor fedelét, amikor a ventilátor motorja működik.


Vizet vagy más folyadékot szigorúan tilos a termékbe vagy a termékre önteni, mert áramütést vagy a termék károsodását okozhatja.


Ez a jelölés azt jelzi, hogy ez a termék nem ártalmatlanítható más háztartási hulladékkal együtt, és az EU egész területén érvényes. A környezet vagy az emberi egészség esetleges károsodásának megelőzése érdekében ezt a terméket felelősségteljesen kell újrahasznosítani. A készülék visszaküldéséhez kövesse a helyi visszaküldési és újrahasznosítási utasításokat, vagy lépjen kapcsolatba azzal a kereskedővel, ahol a terméket vásárolta.


Garancia

A jelen kézikönyvben található utasítások és előírások, valamint az általános telepítési szabványok betartásával a készülékekre 3 év garancia vonatkozik. Az 5 éves kompresszor-garancia csak akkor érvényes, ha a készüléket a telepítést követő 30 napon belül regisztrálják az ES regisztrációs rendszerben az ES forgalmazó által biztosított regisztrációs link segítségével, vagy lásd az alábbi általános linket, vagy használja a bardkódot a regisztrációs űrlap eléréséhez.

Látogassa meg az:: www.energysave.se/register oldalt vagy:

Beépítés

A hidraulikus rendszer követelményei

 • Mágneses szűrőt és szennyeződésleválasztó szűrőt kell felszerelni.
  A rendszerhez használt vízminőségnek meg kell felelnie a helyi előírásoknak vagy az alábbi előírásoknak: 
  • A kloridion konzisztenciája ≤ 300 ppm (300mg/L).
  • PH érték: 6-8
  • Nincs ammónia
 • A fűtőrendszer nyomása 1 – 1.8 bar között kell legyen.
 • A fűtési rendszerbe biztonsági szelepet (3 bar) kell beépíteni.
 • A tágulási tartályokat a fűtési rendszernek megfelelően kell felszerelni.
 • A hőszivattyút zárt körű fűtési rendszerbe kell telepíteni.
 • A telepítés karbantartását szakképzett személyzetnek kell elvégeznie.
 • Ha a hőszivattyú meglévő hidraulikus rendszerbe kerül beépítésre, a rendszert a beépítés előtt a szabványos eljárásoknak megfelelően meg kell tisztítani.
 • A 3.5. fejezetben meghatározott rendszerekhez puffer tartályokat kell használni.
 • A 3.6. fejezetben meghatározott használati melegvíz-előállítási előírások.

Beltéri egység beépítése

 • A beltéri egységet beltérben kell elhelyezni.
 • A beltéri egységet száraz és jól szellőző környezetben kell elhelyezni.
 • Tilos a beltéri egységet olyan környezetbe telepíteni, ahol illékony, maró vagy gyúlékony folyadékok vagy gázok vannak.
 • A beltéri egység körül elegendő helyet kell hagyni a további karbantartáshoz.

A kültéri egység beszerelése

 • A kültéri egység elhelyezhető nyitott térben, folyosón, erkélyen, tetőn vagy falra akasztva.
 • A kültéri egységet száraz és jól szellőző környezetben kell elhelyezni; ha a kültéri egységet párás környezetben helyezik el, az elektronikus alkatrészek korrodálódhatnak vagy rövidzárlatot okozhatnak.
 • A kültéri egységet nem szabad olyan környezetbe telepíteni, ahol illékony, maró vagy gyúlékony folyadékok vagy gázok vannak.
 • Ne telepítse a kültéri egységet hálószoba vagy nappali közelébe, mert működés közben némi zajt kelt.
 • A kültéri egység fölé ajánlott egy napellenzőt felszerelni, hogy megóvja a hó eltömődésétől a levegő be- és kimeneti nyílását a normál működés biztosítása érdekében.
 • Biztosítsa, hogy a hely körül legyen vízelvezető rendszer a kondenzvíz elvezetésére leolvasztási üzemmódban.
 • Ne telepítse a kültéri egységet a konyha elszívónyílásának közelébe, hogy elkerülje az olajfüst bejutását a kültéri egység hőcserélőjébe.
 • Ne telepítse a beltéri és a kültéri egységet nedves helyre. Az egységeknek mentesnek kell lenniük a korrozív és nedvességtől mentes környezettől, különben a készülék élettartama lerövidülhet.
 • Biztosítson elegendő helyet a kültéri egység körül a jobb szellőzés és karbantartás érdekében.

A beltéri és kültéri egység beszerelése

Szűrő hidraulikus rendszerhez

A rendszer visszatérő vezetékére szennyeződésleválasztót és mágneses szűrőt kell felszerelni.

Csőtávolság kültér-beltér

ES hőszivattyú típus Cső átmérők Puffer tartály a rendszerbenKönyökök számaMax csőtávolság

AW6-R32-M

AWC6/19-R32-M

AWT6/12-R32-M

AWST6/15-R32-M

DN25 / DN32Igen610 m / 15 m
DN25 / DN32Nem610 m / 15 m

AW9-R32-M

AWC6/19-R32-M

AWT6/12-R32-M

AWST6/15-R32-M

DN25 / DN32Igen610 m / 15 m
DN25 / DN32Nem610 m / 15 m

AW12-R32-M

AWC6/19-R32-M

AWT6/12-R32-M

AWST6/15-R32-M

DN25 / DN32Igen610 m / 15 m
DN25 / DN32Nem610 m / 15 m

AW15-R32-M

AWC6/19-R32-M

AWST6/15-R32-M

DN32 / DN40Igen610 m / 15 m
DN32 / DN40Nem610 m / 15 m

AW19-R32-M

AWC6/19-R32-M

DN32 / DN40Igen610 m / 15 m
DN32 / DN40Nem610 m / 15 m

FIGYELEM

Az ES forgalmazó vagy az ES munkatársai által biztosított hidraulikus sémák tartalmazzák az ES hőszivattyú hidraulikus rendszerbe történő beépítésének hivatalos követelményeit. Ezeket be kell tartani az ES hőszivattyúk biztonságos működéséhez. A főbb sémák a https://energysave.se/downloads/ hivatalos Energy Save weboldalon érhetők el.

Az általunk forgalmazott V6, V7 és V8 berendezések netes távfelügyelettel rendelkeznek, ezért fontos, hogy a telepítő (és vagy) végfelhasználó LAN kábelen keresztül csatlakoztassa a gépet a myheatpump.com-hoz.

Bármilyen hiba esetén a készülék értesíti a telepítőt, hogy megkezdhesse a hiba elhárítását vagy távoli eléréssel beállíthassa a gépet, független attól, hogy a hiba a vízrendszer, elektromos hálózat vagy a gép hibájából jelentkezik.
 

Küldetésünk

🏆 Célunk, hogy az ajánlattételtől a beüzemelésig a teljes műszaki feladatot jó minőségben, szakszerűen és gyorsan az Önök igényeinek megfelelően megoldjuk.

ES Hőszivattyú ©- Adatkezelési tájékoztató

Küldetésünk

🏆 Célunk, hogy az ajánlattételtől a beüzemelésig a teljes műszaki feladatot jó minőségben, szakszerűen és gyorsan az Önök igényeinek megfelelően megoldjuk.

ES Hőszivattyú ©- Adatkezelési tájékoztató