fbpx

Általános szerződési feltételek

Energy Save Hőszivattyú Kft. Webáruház Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: „ÁSZF”)

 1. ALAPFOGALMAK
 • Szolgáltató

Cégnév:                              Energy Save Hőszivattyú Kft.

Székhely:                            1046 Budapest, Lahner György u. 8..

Telefon:                              +36 70 312 48 039

E-mail:                                info@eshoszivattyu.hu

Webcím:                             www.eshoszivattyu.hu

Adószám:                           26081656-2-41

Cégjegyzékszám:               01-09-300887

Bankszámla szám:             HUF Unicredit Bank 10918001-00000103-66630003

(a továbbiakban: „Szolgáltató”)

 • Webáruház

A Szolgáltató www.eshoszivattyu.hu címen található internetes felülete, melyen keresztül áruk  rendelhetők meg (továbbiakban: „Webáruház”)

 • Vevő

Az a személy, aki a Webáruház szolgáltatást igénybe veszi (megrendelést küld el a Webáruház felületén keresztül), azaz a felületen keresztül árut, vásárol, illetve megrendel (a továbbiakban: „Vevő”).

 • Személyes Azonosító Adatok

A Szolgáltató a Vevőről az alábbi személyes azonosításra szolgáló adatokat gyűjti a Webáruházon keresztül történő vásárlás során (a továbbiakban: „Személyes Azonosító Adatok”):

Természetes személy esetén:

 • név, valamint ha eltér, számlázási név;
 • székhely valamint ha eltér, számlázási cím;
 • email cím;
 • telefonszám; és
 • adószám.

Jogi személy esetén:

 1. szervezet bejegyzett neve, valamint ha eltér, számlázási név;
 2. szervezet székhelye, valamint ha eltér, számlázási cím;
 3. szervezet képviselőjének neve;
 4. email cím;
 5. telefonszám;
 6. nyilvántartásba vétel száma (cégjegyzékszám); és
 7. adószám.
 1. WEBÁRUHÁZ SZOLGÁLTATÁS TERÜLETI HATÁLYA

A Szolgáltató kizárólag Magyarország területén honos, és ezen ország területét szállítási címként megjelölő személyektől érkező megrendeléseket fogad el. A Webruházon keresztül történő valamennyi vásárlás esetében a Magyarországon hatályos jogszabályok szerint kell eljárni.

 1. ÁSZF HATÁLYA

Az ÁSZF szabályozza a Webáruház szolgáltatással és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a Szolgáltató  és a Vevő jogait, kötelezettségeit és egyéb, a Webáruházzal összefüggő lényeges körülményeket.

Jelen ÁSZF a Szolgáltató és a Webáruházon keresztül vele szerződéses kapcsolatba lépő Vevő között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Webáruház ÁSZF-ét bármikor módosíthassa. A Webáruház ÁSZF-e és annak mindenkori módosítása annak a Webáruház internetes felületen történő közzétételekor lép hatályba, és mindazon áru és szolgáltatás megrendelésére alkalmazandó, melyet a hatálybalépést követően eszközöltek. A Webáruház ÁSZF-e mindaddig hatályban marad, amíg a Szolgáltató új ÁSZF-et közzé nem tesz, és amíg a Webáruház szolgáltatást biztosítja.

ÁSZF elfogadása

Az ÁSZF Vevő által történő elfogadása a Webáruház szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. Az  ÁSZF elfogadásának minősül, ha a Vevő a Webáruház internetes felületén regisztrálja magát, valamint az is elfogadásnak minősül, amikor a Vevő a Webáruházon keresztül megrendelését elküldi a Szolgáltató részére. Amennyiben a regisztráció vagy az utolsó megrendelés elküldése óta eltelt idő alatt az ÁSZF módosult, a Szolgáltató a Vevőt a változásokról a Webáruház internetes felületre történő belépésekor értesíti.

A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítésre statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb). Ezen adatokat az üzemeltető kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére. A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezi a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban. Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra. A megrendelés folyamán rögzített adatokat az üzemeltető a megrendelés teljesítéséhez használja fel. Az egyes informatikai rendszerek által, a webáruház oldalain leadott megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása folyamán megadott adatokkal rögzítésre, és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra. A webáruház böngészése illetve a regisztráció folyamán biztosított hírlevél feliratkozás során megadott adatokat az üzemeltető bizalmasan kezeli, leiratkozás kérhető a megadott elérhetőségek valamelyikén. Adatai törlését, módosítását bármikor kérheti írásban.

 1. WEBÁRUHÁZ SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE ÉS MÓDOSÍTÁSA

Regisztráció

A Webáruház rendelési felületén a Vevőnek a vásárlás megkezdése előtt kötelező regisztrálnia, vagy ha azt már megtette, bejelentkeznie személyes felületére. A regisztrációhoz meg kell adnia Személyes Azonosító Adatait annak érdekében, hogy a jövőben az adatok ismételt megadása elkerülhető legyen. A regisztráció során megadott adatok a Vevő által bármikor módosíthatóak, valamint a regisztráció bármikor törölhető. A Vevő köteles a regisztráció során valós, pontos és hiánytalan adatokat szolgáltatni a Szolgáltató részére. A Vevő szavatol a megadatott adatok valóságáért, pontosságáért és hiánytalanságáért.

A Vevő a regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy a jövőben a Vevő által leadott megrendelésekkel összefüggésben keletkező szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából a Vevő fentiek szerint megadott adatait a Szolgáltató nyilvántartásba vegye és kezelje.

Megrendelés elküldése

A Vevő a Webáruházon keresztül regisztrációt követően, személyes felületére történt bejelentkezéssel küldheti el megrendelését.

Megrendelés módosítása, törlése, szerződéstől történő elállás

A megrendelés elküldését megelőzően a megrendelést a Vevő köteles megerősíteni. A megerősítés előtt a vásárlás megszakítható, valamint a megrendelt áruk (azok mennyisége,  fajtája, ide értve az adott áru megrendelésből történő törlését is), és a megadott adatok (személyes azonosító adatok, szállítási cím, fizetési mód) módosíthatóak.

Visszaigazolás és szerződés létrejötte

A felek közötti szerződés a Szolgáltató Webáruház internetes felületén  leadott  megrendelés Szolgáltató általi elfogadásával és az elfogadás írásbeli (elektronikus formában történő) visszaigazolásával jön létre. A szerződés írásbeli szerződésnek minősül. A Vevő megrendelése leadásával egyidejűleg a 4.1. pont értelmében a jelen ÁSZF rendelkezéseit is elfogadja. A Szolgáltató a megrendeléssel kapcsolatos visszaigazolást legkésőbb a megrendelés megérkezésétől számított 2 (két) munkanapon belül köteles a Vevő részére megküldeni. Amennyiben a Szolgáltató a fenti határidőn belül nem küld visszaigazolást a Vevő részére, úgy a Vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól.

 1. ÁRUKKAL ÉS SZOLGÁLTATÁSOKKAL KAPCSOLATOS KORLÁTOZÁSOK

A Szolgáltató az online katalógusban szereplő valamennyi árunál fenntartja a jogot a műszaki továbbfejlesztéssel történő módosításra és megszűntetésre. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben csak illusztrációként szerepelnek.

 1. FIZETÉSI FELTÉTELEK

A Vevő a vásárolt áruk és szolgáltatások ellenértékét, választása szerint, előre átutalással – előlegbekérő alapján átutalással teljesíti.

A termékekre vonatkozóan megjelenített árak tartalmazzák (lásd Árlista) a törvényben előírt 27%-os ÁFA-t, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját.

Amennyiben az üzemeltető hibás árat tüntet fel a termék mellett, a tőle elvárható gondosság ellenére, és a termék ára annak általánosan elfogadott árától eltér,úgy az üzemeltető nem köteles a terméket a hibás áron szolgáltatni, de köteles a megrendelés visszaigazolásában felajánlani a vásárló részére a valós áron történő vásárlás lehetőségét. Amennyiben a vásárló ezzel a lehetőséggel nem kíván élni, úgy megilleti a szerződéstől való egyoldalú elállás joga.

 1. TULAJDONJOG

A megrendelt áru tulajdonjogát a Szolgáltató az áru teljes vételárának (beleértve a szállítási költséget is) maradéktalan megfizetéséig fenntartja.

 1. SZÁLLÍTÁS

A Webáruházban megrendelt összes árura az alábbi szállítási feltételek vonatkoznak:

 Személyes átvétel

Amennyiben a Vevő nem kér szállítást, abban az esetben értesítést követően a megrendelt áruk átvehetők a Szolgáltató raktárában. Személyes átvétel esetén, amennyiben a megrendelt árukat a megadott időpontbanl a Vevő nem szállítja el, a Szolgáltató jogosult 4 EUR/hó/m2 plusz Áfa összeget az áru sikeres elszállításának napjáig tárolási költség címén felszámítani a Vevő részére.

Kiszállítás

Kiszállítást Magyarország területére lehet kérni, a szállítási díj a Vevőt terheli. Szállítási címként szerepelhet a Vevő székhelye, telephelye, fióktelepe, illetve minden egyéb cím, amelyen a Vevő képviselője a kézbesítéskor megtalálható. A szállítási cím eltérhet a számlázási címtől. Szállítási címként azt a címet kell megjelölni, ahol a Vevő nagy valószínűséggel tartózkodik a szállítás várható időpontjában.

Kárveszély

A kárveszély a Vevőre az áru Vevő vagy képviselője általi átvétele napján (szállítólevél, vagy az átvételt igazoló számla aláírásával egyidejűleg), illetve amennyiben a Vevő harmadik féllel fuvaroztatja el az árut a Szolgáltató székhelyéről vagy telephelyéről, úgy az áru fuvarozónak történő átadásával egyidejűleg száll át a Vevőre.

 1. SZAVATOSSÁG ÉS JÓTÁLLÁS

Szavatosság

A szolgáltatott termék hibája esetén az üzemeltetővel szemben kellékszavatossági igény érvényesítésének      van helye a Ptk. 6:159-167 :§ i szerint.

Jótállás

Az üzemeltető által forgalmazott egyes termékekre az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó           kötelező jótállás szabályait tartalmazó 151/2003. Korm. rendelet szerint 1 éves jótállási idő áll a fogyasztó rendelkezésére a termék átadásának napjától. A vásárlót a jótállás joga akkor nem illeti meg, ha a hiba a termék fogyasztó részére való átadását követően keletkezett. Jótállás esetében a fogyasztó a jótállási időn belül a meghibásodott termék díjmentes javítása, vagy cseréje illeti meg. A garanciális javítások a gyártási hibából eredő meghibásodásokra terjednek ki. A garancia feltételek a használati útmutatóban levő feltételek betartásával együtt érvényesek.

Közös szabályok

A Vevő köteles az áru mennyiségét és minőségét az átvételt követően haladéktalanul ellenőrizni. Amennyiben a leszállított árun szemmel látható sérülést fedez fel, köteles azt a szállítólevélen írásban jelezni. A fentiek elmulasztásából eredő károkért a Szolgáltató nem felelős.

A Vevő köteles szavatossági / jótállási igényét írásban jelezni a Szolgáltató részére. A szavatossági / jótállási idő szempontjából az áru átvételének dátuma tekintendő a kezdő napnak.

A megrendelt árunak a Vevő saját céljára történő – a leírt és a szóban kapott tájékoztatótól eltérő – felhasználhatóságáért és a nem rendeltetésszerű használatért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

A szavatosság / jótállási kötelezettség érvényesítésére kizárólag az eredeti számla, valamint jótállás esetén, az eredeti jótállási jegy bemutatásával van lehetőség.

Szavatossági igények, és azok teljesítése

Amennyiben a Vevő mennyiségi és / vagy minőségi kifogásainak megvizsgálását követően a Szolgáltató megállapítja, hogy a kifogások helytállóak, gondoskodik a Vevő szavatossági igényeinek mihamarabbi kielégítése iránt, a következők szerint:

 1. nem megfelelő mennyiség szállítása esetén a Szolgáltató vállalja a hiányzó mennyiség díjmentes kiszállítását,  illetve  a  megrendeltnél  több  áru  kiszállítása  esetén  a   Szolgáltató

haladéktalanul gondoskodik a többlet elszállításáról. A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltató raktárkészlete nem minden esetben teszi lehetővé a hiányzó áruk azonnali rendelkezésre bocsátását.

 1. minőségi kifogás estén, ha a kifogás értékesített anyagot érint, a Vevő elsősorban kicserélést követelhet, kivéve, ha ezen szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha a Szolgáltatónak aránytalan többletköltséget eredményezne, a Vevő elsősorban kijavítást követelhet.

Panaszkezelés

Az üzemeltető a panaszról jegyzőkönyvet köteles felvenni,az üzemeltető adati között megjelölt helyen, és a panaszt a felvétel napjától számított öt évig, az arra adott válasszal együtt megőrizni. Az üzemeltető a hozzá érkezett panaszt a beérkezésétől számított 30 napon belül megvizsgálja és arra érdemi választ kell hogy adjon. Amennyiben panaszra az üzemeltető elutasító választ ad, azt írásban meg kell indokolnia. Az üzemeltetővel kötött szerződéséből eredő jogviták elsősorban békés úton, megállapodással a felek között, vagy a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatóság előtt intézhetők. Amennyiben ezek nem vezetnek eredményre, marad a felek számára a bírósági út.

 1. FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS, SZERZŐDÉSES BIZTOSÍTÉKOK

Világháló

A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa a Webáruház honlapjának megszakítás- és hibamentes elérhetőségét, azonban, a világháló természetéből következően, azt garantálni nem tudja. A Vevő tudomásul veszi, hogy a honlaphoz történő hozzáférése alkalmanként megszakadhat vagy korlátozásra kerülhet annak érdekében, hogy a Szolgáltató  a megfelelő karbantartási, fenntartási, vagy bővítési munkálatokat el tudja végezni.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a világhálón vagy egyéb elektronikus úton késedelmesen, helytelenül, vagy hiányosan továbbított információkért.

A Vevő elismeri, hogy a világháló nem teszi lehetővé a teljes mértékben biztonságos kommunikációt, továbbá felelősséget vállal az ebből eredő esetleges negatív következményekért, beleértve a világhálón továbbított azon adatok helyreállítását, amely a megrendelt áruk értékesítéséhez vagy szolgáltatások teljesítéséhez szükséges.

Késedelmi kamat

A Vevő késedelmes fizetése esetén a Szolgáltatónak fizetendő késedelmi kamat mértéke megegyezik a Ptk. által gazdálkodó szervezetek között alkalmazni rendelt késedelmi kamat mértékével.

 1. ADATVÉDELEMADATBIZTONSÁG

A Szolgáltató a Webáruházba történő regisztráció során a Vevő által megadott Személyes Azonosító Adatokat az adatvédelmi nyilatkozatában meghatározott célból és módokon használja fel, tárolja, valamint kezeli.

 1. SZERZŐI JOGOK

A Webáruház honlapjának teljes tartalmát szerzői jog védi. Az itt szereplő adatok, információk,  grafikus ábrák, képek, logók, szoftverek, digitális tartalmak a Szolgáltató tulajdonát képezik, és csak személyes felhasználásra szolgálnak. Minden ezen túlmenő felhasználás, különös tekintettel azok adatbázisokba történő rögzítése, sokszorosítása és a reklámcélú felhasználás bármely formája, valamint harmadik félnek történő továbbítása – részben vagy átdolgozott formában is – a Szolgáltató beleegyezése nélkül tilos.

 1. Magatartási kódex

A Szolgáltató tájékoztatja a Vevőt, hogy a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexnek nem aláírója, ilyen kódex rendelkezései rá nem irányadók.

 1. Illetékes bíróság

A jelen ÁSZF alapján a felek között létrejött bármely jogviszonnyal összefüggő vagy az azzal kapcsolatban felmerülő valamennyi olyan jogvita eldöntésére, melyre vonatkozóan nem a Pesti Központi Kerületek Bíróság, a Budapest Környéki Törvényszék vagy a Fővárosi Törvényszék bír  általános illetékességgel, a Felek – hatáskörtől függően – kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.

 1. Irányadó jog

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdéseket illetően a vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Ptk-ban foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak.

Küldetésünk

🏆 Célunk, hogy az ajánlattételtől a beüzemelésig a teljes műszaki feladatot jó minőségben, szakszerűen és gyorsan az Önök igényeinek megfelelően megoldjuk.

ES Hőszivattyú ©- Adatvédelmi tájékoztató

Küldetésünk

🏆 Célunk, hogy az ajánlattételtől a beüzemelésig a teljes műszaki feladatot jó minőségben, szakszerűen és gyorsan az Önök igényeinek megfelelően megoldjuk.

ES Hőszivattyú ©- Adatvédelmi tájékoztató

Találkozzunk a Construmán 2024. 04.10-14 között

Az A pavilon 303F standján, várunk innovatív megoldásainkkal!